28 grudnia 2014

LITERATURA ŚRODKA CZĘŚĆ 1

Synonimem "literatury w działaniu" jest dla mnie człowiek czytający w tramwaju.

5 grudnia 2014

PISARKA JAK DRUKARKA

Nadeszła pora na to wyznanie. Nazywana profesorką czułabym się "uprzedmiotowiona". Dlaczego? Bo profesorka brzmi dla mnie jak nazwa jakiegoś rodzaju teczki albo kurtki. Dlaczego? Na zasadzie analogii do czapki - pilotki, torby - listonoszki i płaszcza - dyplomatki.

3 grudnia 2014

"ONE GRAM SHORT", CZYLI NOWY KERET.

"(...) I’ve almost invited her to a movie a bunch of times. But a movie is just too in-your-face. A movie is one step before asking her out to dinner, or inviting her to fly off to Eilat for a weekend at the beach. Asking someone to a movie can mean only one thing; it’s basically like saying, “I want you.” And if she isn’t interested and she says no, it all ends in unpleasantness. (...)"

"(...)Parę razy prawie zaprosiłem ją do kina. Ale kino jest zbyt oczywiste. Kino jest tylko o krok od zaproszenia jej na kolację albo zaproponowania weekendu na plaży w Eliat. Zaproszenie kogoś do kina oznacza jedno - równie dobrze można powiedzieć: "mam na ciebie ochotę". A jeśli okaże się, że ona nie jest zainteresowana i odmówi, wszystko kończy się nieprzyjemnie."

Etgar Keret, One Gram Short, do przeczytania (po angielsku) tutaj.


Design by | SweetElectric