12 kwietnia 2013

W tym całym pisaniu najważniejsza jest dla mnie  n a r r a c j a.
Być może dlatego, że jak mi powiedziano kiedyś, jestem lingiwstką. A lingwiści, jak wiadomo, to tacy gorsi poeci.

Design by | SweetElectric